Terminy

  Nasze Biuro dokłada wszelkich starań, aby terminy przygotowania wyceny były możliwie krótkie. Najistotniejszymi czynnikami decydującymi  o terminie realizacji wyceny są:

  • termin dostarczenia koniecznych dokumentów,
  • termin udostępnienia nieruchomości do przeprowadzenia oględzin,

   

  Czas potrzebny na opracowanie wielostronicowego operatu szacunkowego wraz załącznikami i zdjęciami:

  • w przypadku wycen lokali, domów, działek gruntu, zwykle nie przekracza 1 tygodnia od momentu otrzymania przez nas dokumentów oraz przeprowadzenia oględzin - patrz zakładka dokumenty wymagane
  • w przypadku wycen komercyjnych ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu wyceny.