Naszą ofertę w zakresie wyceny nieruchomości, środków trwałych, maszyn i urządzeń kierujemy również do klientów instytucjonalnych.

Nasza oferta obejmuje wycenę:

 • gruntów inwestycyjnych,
 • nieruchomości komercyjnych (biurowców, lokali użytkowych, magazynów, hoteli)
 • dla potrzeb sprawozdań finansowych,
 • maszyn i urządzeń. 

Wyceny sporządzane są dla różnych celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • określenia ceny kupna-sprzedaży,
 • celów podatkowych,
 • celów księgowych,
 • wniesienia aportu,
 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje w pełni możliwych przypadków wykonywania wycen. Nasze Biuro podejmuje się także innych nietypowych wycen, które wynikają z życzeń naszych Klientów jak i przepisów prawa.

Przy realizacji wycen działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych.

Cena świadczenia usługi ustalana jest indywidualnie w oparciu o szereg czynników właściwych dla danej nieruchomości i rodzaju wyceny, celu wyceny oraz kompletności dokumentacji posiadanej przez Zleceniodawcę.

Wśród wielu wycen, były również i nietypowe, jak np.:

 • wycena linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV,
 • wycena urządzeń dźwigowych i dźwignicowych,
 • wycena układu transportu i deponowania kamienia na zwałowisku,
 • wycena urządzeń rozdzielczych i transformatorów,
 • wycena terenów zajętych pod obwałowania rzeki Odra,
 • wycena infrastruktury torowisk zakładowych linii kolejowych,
 • wycena Zakładów Mięsnych w Jastrzębiu-Zdroju
 • wycena magazynu zbożowego w Bziu