Dokumenty wymagane

  Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego:

   

  Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

  • odpis z księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi),
  • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (lokal spółdzielczy),
  • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, powierzchnię użytkową lokalu, kondygnację, nr działki gruntu na której usytuowany jest budynek),

   

  Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana)

  • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • odpis z księgi wieczystej,
  • pozwolenie na budowę,
  • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
  • projekt techniczny zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
  • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji,

   

  Działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana)

  • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
  • odpis z księgi wieczystej,
  • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub zasadnicza),

   

  Nieruchomość komercyjna

  • lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny,