Obowiązkiem zlecającego wycenę nieruchomości jest jej udostępnienie dla dokonania przez rzeczoznawcę wizji lokalnej. Nie jest możliwe wykonanie wyceny bez wizji lokalnej!

Obowiązkiem rzeczoznawcy przy wizji lokalu mieszkalnego jest:

  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej samej nieruchomości i jej otoczenia,
  • sprawdzenie dokumentów (patrz: wymagane dokumenty),
  • wykonanie uproszczonego schematu rozkładu pomieszczeń,
  • zebranie pełnej informacji o lokalu, latach budowy i ewentualnie remontu,
  • zebranie informacji o otoczeniu nieruchomości, pobliskich środkach komunikacji publicznej, placówkach handlowo-usługowych, obiektach kultury, edukacji itp.

 

Obowiązkiem rzeczoznawcy przy wizji budynku mieszkalnego jest:

  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej samej nieruchomości, jej wnętrza i jej otoczenia,
  • sprawdzenie dokumentów (patrz: wymagane dokumenty),
  • w przypadku braku dokumentacji technicznej konieczne staje się przeprowadzenie inwentaryzacji, czyli dokonanie pomiaru powierzchni wszystkich pomieszczeń w celu ustalenia powierzchni użytkowej budynku, powierzchni zabudowy i kubatury,
  • zebranie pełnej informacji o budynku, latach budowy i ewentualnie remontu, źródłach ogrzewania, doprowadzonych mediach itp.
  • zebranie informacji o otoczeniu nieruchomości, pobliskich środkach komunikacji publicznej, placówkach handlowo-usługowych, obiektach kultury, edukacji itp.